Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht / Musique Royale de la Force Aérienne Belge

AFP – 70 years of music