Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht / Musique Royale de la Force Aérienne Belge

LEIDING

KAPELMEESTER MATTY CILISSEN

ONDERKAPELMEESTER DOMINIQUE LECOMTE

Lessenaaraanvoerder houtblazers : ZBONA Olivier

Lessenaaraanvoerder koperblazers : DE VALCK Guido

Raphaël MACALUSO