Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht / Musique Royale de la Force Aérienne Belge

Olivier ZBONA

Lessenaaraanvoerder houtblazers / Chef de pupitre Bois (CPu): ZBONA Olivier

Na zijn muzikale humaniora-studies, vooral doorgebracht aan het “ Lyceum Jean d’ Avesnes” en de “ Muziekacademie van Bergen”, behaalde Olivier een tweede prijs bij de Nationale Muziekwedstrijd “ Pro Civitate”.
Hij vervolgde zijn studies aan het Koninklijk Conservatorium van Bergen, waar hij een 1e prijs Notenleer, Kamermuziek en een Hoger Diploma Saxofoon behaalde.
Hij heeft de functie van leraar houtblazer instrumenten ( klarinet en saxofoon) uitgeoefend aan de academies van Thuin, Ath, La Bouverie, Gilly en Montignies sur Sambre en bezette de plaats van assistent- saxofoon aan het “ Koninklijk Conservatorium van Bergen” ( klas van de Heer Clovis Lienard).
Vervolgens slaagde hij in 1984 voor de recrutatie-examens van saxofonist aan de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht. Hij bekleedde de plaats van sax tenor, om vervolgens, in 1993, de plaats in te nemen van 1e Sax Alto solo.
In december 2008 werd hij benoemd tot Lessenaaraanvoerder van de houtpupiter ( Adjudant Chef) en hernam hij de plaats van sax tenor.
Van 1999 tot 2009, oefende hij de functie van assistent – saxofoon uit aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel ( klas van de Heer Alain Crepin ).
Olivier stond mee aan de wieg bij de geboorte van de big-band “ The Melodic Jazz Band”, opgericht door Willy Hanuise in 1979, waar Olivier de leiding nam in 1992. Hij droeg bij aan de uitbreiding van het repertoire van TMJB ( Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington, …) door het spelen van nieuwe arrangementen en composities. In 2014 liet hij de leiding aan zich voorbijgaan, om wederom zijn plaats van 1e sax alto in te nemen.
Hij was lid van verschillende klassieke muziekformaties ( Saxofoonkwartet van Henegouwen,…) en verschillende jazz- orkesten ( Les Copains d’ Accord, Message Sextet, New Belgian Sax Quartet,…)