Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht / Musique Royale de la Force Aérienne Belge

UITVOEREND COMITE

SAMENSTELLING UITVOEREND COMITE

Voorzitter

LtGen e.r. Jacques De Winter

Vice-voorzitters

Maj e.r. Alain Crepin

Secretaris

Cdt d’Avi Stanislas Van Laer

Schatbewaarder

LtKol v/h Vlw MAB BONNY Tessa